Úvodní stránka
© 2014   Ekaterina Anakina
Novinky
Napište nám
Portfolio
Postup práce
Designérské studio
Návrh designu
Obrazy na zakázku
Zpět
Dopředu
Smlouva

Vytvoření designového návrhu interiéru je podmíněno podpisem smlouvy, ve které jsou detailně specifikována práva a povinnosti zhotovitele a zákazníka.

Smlouva obsahuje:
informace o zhotoviteli a zákazníkovi,
popis etap práce na designovém projektu a druh poskytovaných služeb,
cena služeb a platební podmínky,
práva a povinnosti obou smluvních stran,
podmínky pro odstoupení od smlouvy,
další dodatečné podmínky.